ToxInfo hírlevél 2019/4

ToxInfo – ToxInfo hírlevél 2019/4

További hírleveleink:

2019/3. szám; 2019/4. szám; 2020/1. szám2020/2. szám2020/3. szám2021/1.szám2021/2. szám2021/3. szám2022/1. szám2022/2. szám; 2024/1. szám

 

2019/4. szám

– 2019. december –

Aktuális

Új év, új kihívás!

2020 – A stratégiai tervezés éve

Ne halogassa tovább a PCN bejelentéssel kapcsolatos stratégia kialakítását! A határidők közeledtével már most el kell kezdeni a szükséges adatok, információk összegyűjtését.

Gondolja át az alábbi szempontokat és cselekedjen!

 • Jelenlegi termék portfólió és piacok felmérése
 • A jövőbeli portfólióváltozások átgondolása
 • Szállítói lánc feltérképezése
 • Kötelezettségek, előírások megismerése, megértése
 • Kötelezettségeinknek és érdekeinknek megfelelően stratégia kidolgozása
 • Humán és anyagi erőforrás szükséglet felmérése
 • Átmeneti időszak cselekvési tervének elkészítése

 

Szakmai

Ön tudja a választ?

 • Kik a PCN bejelentésre kötelezettek?
 • Melyek az érintett keverékek, termékek?
 • Melyek az érintett felhasználások?
 • Forgalmazónak mely esetekben lehet bejelentési kötelezettsége?
 • Milyen esetekben tehetünk korlátozott, illetve csoportos bejelentést?
 • Melyek a PCN bejelentésre vonatkozó általános előírások?
 • Mit jelent a bejelentés naprakésszé tételé?
 • Hogyan tehető meg a PCN bejelentés Magyarországon?
 • Mi az egyedi formulaazonosító célja?
 • Melyek az egyedi formulaazonosító létrehozásának lehetséges módjai?
 • Hogyan hozható létre az UFI kód?
 • Mely esetekben kell az UFI-t frissíteni és mikor kell új formulaazonosítót létrehozni?
 • Hogyan kell az UFI-t a címkén elhelyezni?

A helyes válaszokat itt találja:

Szakmai háttérinformációk az UFI-ról      PCN bejelentés (bővített, átdolgozott verzió)

 

Szolgáltatás

ToxInfo UFI/PCN roadshow!

Segítségnyújtás a rendelet előírásainak helyes értelmezéséhez, az összefüggések megértéséhez.

Tanácsadás az UFI alkalmazásával és a PCN bejelentéssel kapcsolatos stratégia kidolgozásához.

A felkészítő UFI / PCN oktatás időtartama 3 óra. A tanácsadás a megrendelő cég telephelyén történik.

Időpontokat már csak 2020 január második felétől tudunk biztosítani!

Időpont egyeztetés      Bővebb információ a tanácsadói szolgáltatásról

 

Jogszabályváltozás-figyelő

A Bizottság (EU) 2019/1390 rendelete (2019. július 31.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendelet mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1691 RENDELETE (2019. október 9.)

 a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1692 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. október 9.)

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes regisztrálási és adatmegosztási rendelkezéseinek a bevezetett anyagokra vonatkozó végleges regisztrációs határidő lejárta utáni alkalmazásáról

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1701 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. július 23.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1831 IRÁNYELVE (2019. október 24.)

a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról

További jogszabályok

 

Feliratkozás hírlevélre:

 

Korábbi hírleveleink

2019/3. szám

Ajálott szolgáltatásaink