ToxInfo hírlevél 2020/1

ToxInfo – ToxInfo hírlevél 2020/1

További hírleveleink:

2019/3. szám2019/4. szám; 2020/1. szám; 2020/2. szám2020/3. szám2021/1.szám2021/2. szám2021/3. szám2022/1. szám2022/2. szám; 2024/1. szám

 

2020/1. szám

– 2020 február –

Aktuális

Fontos, azonnali intézkedéseket igénylő jogszabályok léptek hatályba!

 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelete

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről.

Számos anyag esetében megváltoztak a munkahelyi levegőben megengedett határértékek, illetve a biológiai határértékek is.

 

Az új előírás számos, eddig határértékkel nem szabályozott anyagot is beemelt a rendeletbe, illetve több anyag kikerült a szabályozás alól.
A változás mértékét jól mutatja, hogy a 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet hatályát vesztette és ezáltal megszűnik a maximális koncentrációk (MK-értékek) használata is.

 

Szükséges intézkedések:

  • Biztonsági adatlapok aktualizálása

Valamennyi biztonsági adatlapban ellenőrizni szükséges az összetevőket az új rendelet alapján, és amennyiben szükséges, az adatlap 8. szakaszát módosítani kell (és természetesen a 15. szakaszban a rendelet számát is).

  • Információkérés a beszállítótól

Bizonyos koncentrációs határértéket meg nem haladó módon jelen lévő, vagy veszélyesként nem osztályozott anyagokat nem szükséges feltüntetni a biztonsági adatlapban (erről bővebben itt olvashat).

A fentiek figyelembevételével információt kell kérni azon anyagokkal kapcsolatban, amelyeket eddig nem, de az új rendelet hatására a jövőben már fel kell tüntetni a biztonsági adatlapban.

  • Biztonsági adatlap köteles termékek körének megváltozásával kapcsolatos teendők

Jogszabályi előírás, hogy vevői kérésre rendelkezésre kell bocsátanunk a biztonsági adatlapot, ha veszélyesnek nem minősülő, de munkahelyi határértékkel szabályozott anyagot tartalmaz a keverék. Természetesen ez azt jelenti, hogy az újonnan határértékkel szabályozott anyagok megjelenésével olyan keverékhez is kell készítenünk (vagy be kell szereznünk a szállítótól), amelyhez eddig nem volt szükséges.

 

Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet munkavédelemre gyakorolt hatásai:

A rendelet a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes keverékek expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedéseket is meghatározza.

Szükséges munkavédelemi intézkedések

  • Munkahelyi kockázatértékelés felülvizsgálata
  • Kollektív és egyéni védelemre vonatkozó intézkedések felülvizsgálata, megváltoztatása

 

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról.

E rendelet értelmében a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 3. számú melléklete 2020. február 8-án hatályát vesztette.
Ez a melléklet tartalmazta a rákkeltő/mutagén anyagokkal végzett tevékenység bejelentőlapját, ezzel szemben a bejelentés megtétele a munkavédelmi szabályrendszer értelmében továbbra is kötelező.

 

A bejelentéshez szükséges új formanyomtatványok letöltése

 

ToxInfo

Iránytű a kémiai biztonsághoz

Kémiai biztonsággal kapcsolatos szakmai cikkek, hasznos háttérinformációk és elemzések.

Új rovatunkban olyan szakmai tartalmakat teszünk közzé a jövőben, amelyek igyekeznek közérthetőbb módon megfogalmazni a kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatokat, tudnivalókat. A közeljövőben megjelenő új szakmai cikkeink erről az oldalról lesznek elérhetőek.

 

Fontos számunkra, hogy megismerjük ügyfeleink érdeklődési körét. Segítse munkánkat és javasoljon olyan témákat, amelyekről szívesen olvasna oldalunkon!

Témajavaslat

Jogszabályváltozás-figyelő

 

Magyar Közlöny 2020/20. szám

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

 

Magyar Közlöny 2020/19. szám

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Hatályos: 2020.02.08-tól

Megjegyzés:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet hatályát veszti.

 

Magyar Közlöny 2019/210

2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

4. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

Hatályos: 2020.01.01.-től

Megjegyzés:

Munkaegészségügyi bejelentések és nyilvántartások című fejezet érint minden olyan munkáltatót, ahol a munkavállalók veszélyes anyagoknak vannak kitéve.

 

Magyar Közlöny 2019/208

2019. évi CXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

Megjegyzés:

A rendelet módosítása az egyes fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek bejelentési kötelezettségére vonatkozó változásokat tartalmazza, a CLP VIII. mellékletben foglaltak alapján.

 

Magyar Közlöny 2019/206

2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

44. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

Megjegyzés:

Módosult a Kémiai biztonsági törvény 44. §. az egészségügyi kártevőirtó tevékenység, illetve a méregközpontba történő bejelentés vonatkozásában.

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/11 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 29.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos információk tekintetében történő módosításáról

 

2020.01.16.

4 új anyaggal bővült a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája

  • Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts

EK-szám: -, CAS-szám: –

  • Diisohexyl phthalate

EK-szám: 276-090-2, CAS-szám: 71850-09-4

  • 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

EK-szám: 400-600-6, CAS-szám: 71868-10-5

  • 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone

EK-szám: 404-360-3, CAS-szám: 119313-12-1

SVHC anyagok teljes listája:
https://echa.europa.eu/hu/candidate-list-table
(közzététel a REACH rendelet 59. cikke (10) bekezdésével összhangban)

 

Szakmai kérdés a hírlevél tartalmával kapcsolatban

 

Feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre a legfrissebb kémiai biztonsággal kapcsolatos információkért.

 

 

Hírlevél archívum

2019/3. szám 2019/4. szám

Ajálott szolgáltatásaink