Iránytű a kémiai biztonsághoz

Kémiai biztonsággal kapcsolatos szakmai cikkek, hasznos háttérinformációk és elemzések.

ToxInfo – Iránytű a kémiai biztonsághoz

Iránytű a kémiai biztonsághoz

Közérthetően a kémiai biztonságról

A kémiai biztonság előírásaival kapcsolatban olyan “populárisabb” tartalmakat olvashatnak az érdeklődők, amelyek segítséget nyújtanak a kötelezettségek megértéséhez és az azokra történő felkészüléshez.

Az “Iránytű a kémiai biztonsághoz” rovatunkban folyamatosan bővítjük és aktualizáljuk az elérhető tartalmakat, törekedve arra, hogy naprakész információkkal lássuk el a kémiai biztonság területén dolgozó szakembereket, az előírások által érintett cégeket és a téma iránt érdeklődő nagyközönséget.

A helyes irány a kémiai biztonsághoz…

 

Szakmai cikkek, elemzések

 

Hogyan biztosítható a biztonsági adatlapok pontos fordítása?

A biztonsági adatlapok pontos fordítása kulcsfontosságú a különböző országokban és nyelveken történő forgalombahozatal esetén. Ahhoz, hogy a fordítás minősége megfelelő legyen, fontos a szakmai felkészültség és tapasztalat, a megfelelő fordítási folyamatok alkalmazása, az ellenőrzés és lektorálás, valamint a szakértői tanácsadás.

Tovább a teljes cikkre

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban

A kémiai biztonsággal összefüggésben ügyfélszolgálatunkhoz intézett kérdéseket és az azokra adott válaszainkat tesszük közzé oldalunkon, hogy mások számára is segítséget nyújthassanak.

Természetesen ezek csak töredékei a szakértőink által megválaszolt kérdéseknek. Lehetősgeinkhez képest a jövőben folyamatosan bővítjük majd az oldal tartalmát.

Tovább a GY.I.K oldalra

A Brexit hatása a kémiai biztonságra

A Brexit eredményeként, illetve az átmeneti időszak lejárta (2020. december 31.) után, az Egyesült Királyság a kémiai biztonság területén is függetlenedik az egységes EU előírásoktól.

Milyen változásokat hozhat mindez a kémiai biztonság területén az importált vagy az EGT tagországokból exportált vegyi anyagok vonatkozásában?

Tovább a teljes cikkre

A 10 legfontosabb tudnivaló a vegyi termékek forgalmazásával kapcsolatban

A vegyi termékek forgalmazásának elősegítésének érdekében, korábban az online értékesítéssel foglalkoztunk. A mostani cikkünkben azokra a kérdésekre adjuk meg a választ, amelyeket mindenképpen feltennénk magunknak mielőtt vegyi termékek forgalmazásába kezdenénk.

A válaszok  készen állnak, csak jól kell tudni kérdezni…

Tovább a teljes cikkre

 

A vegyszerek tárolási szabályai a háztartásokban

A koronavírus járvány során a lakosság részéről természetes módon megnőtt az igény a védekezéshez fontos háztartási vegyipari termékek iránt, és ez egyúttal a háztartások készletfelhalmozásával is együtt járt. A veszélyesként osztályozott háztartási vegyszerek biztonságosan használhatók, de csak akkor, ha valóban betartjuk a termékcímkén található utasításokat és megfogadjuk az alábbi, tárolásra vonatkozó tanácsokat.

Egészsége és környezete védelmében ismerje meg és tartsa be a háztartási vegyipari termékek tárolására vonatkozó alapvető szabályokat.

Tovább a teljes cikkre

 

A kémiai biztonság az új PR eszköz?

Valamennyi cég esetében megtalálhatók azok a területek, ahol a meglévő jogi kötelezettségeket könnyűszerrel üzleti lehetősségeké alakíthatjuk át. Ilyen terület a kémiai biztoság is, csak a megfelelő szemlélet birtokában észre kell vennünk a benne rejlő kommunikációs potenciált.

Fogyasztóink egészség- és környezettudatossága, üzleti partnereink megnövekedett kémiai biztonsággal kapcsolatos terhei miatt cégünket megbízható, jogkövető partnerként szükséges láttatnunk a piac szereplőivel. És bizony ez már a PR világa…

Tovább a teljes cikkre

A kémiai biztonság itt kezdődik

Néhány gondolat a kémiai biztonságról általában. Vonatkozó jogszabályok és a mentességek. Ha csak egy cikket szeretne elolvasni a témával kapcsolatban, akkor ez legyen az.

 

Egyszerűen a biztonsági adatlapról

A vegyi termékhez mellékelt dokumentum csak abban az esetben tekinthető „biztonsági adatlapnak”, ha  az megfelel az átadásakor hatályos és releváns jogszabályok formai és tartalmi előírásainak.

A biztonsági adatlap mintánkat a hatályos előírások figyelembevételével készítettük el és tesszük nyilvánossá. Az adatlap minta segítséget nyújthat a beszállítótól átvett biztonsági adatlap alapszíntű ellenőrzéséhez, de a tartalmi helyesség megítéléséhez már mélyebb szakmai és jogszabályi ismeretek szükségesek.

 

Amit mindenképpen ellenőriznünk kell a biztonsági adatlapban

Mielőtt az átvett biztonsági adatlap ellenőrzésének főbb szempontjait sorra vennénk, kérjük, hogy olvassa el a biztonsági adatlap rendelkezésre bocsátásának szabályaival foglalkozó cikkünket.

Első lépés:

Az átadott biztonsági adatlap nyelvét tudjuk (és szükséges) ellenőrizni. Talán furcsának hat, de nem minden esetben kötelezhető a vegyi termék szállítója arra, hogy a saját nyelvünkön biztosítsa számunkra a biztonsági adatlapot.
Ugyanakkor, azon cégek, ahol rendelkezésre áll biztonsági adatlap fordító szoftver, előszeretettel adják a biztonsági adatlapot a vevő nyelvén még olyan esetekben is, amikor a jogszabályok nem az ő feladatukként jelölik meg ezt. A szoftverrel készült adatlapokkal kapcsolatban azonban ajánlatos a fokozott óvatosság, mert szakmailag általában erősen kifogásolhatóak. Ugyanakkor a humán erőforrás igénybevételével elvégzett szó szerinti fordítás sem jelent minden esetben megfelelő végeredményt.  A biztonsági adatlap készítés, illetve fordítás munkafolyamatának csak kis része tekinthető klasszikus fordítói feladatnak, minden esetben szükséges a nemzeti jogszabályok figyelembevétele, illetve az adatlap tartalmának (pl.: osztályozásának) ellenőrzése is.

Második lépés:

Az adatlap „aktuális voltát” vagy általánosságban elterjedt szóhasználattal élve az érvényességi idejét szükséges ellenőriznünk. Szakmai szempontból kijelenthetjük, hogy „érvényességi idő” nem létezik, mégis léteznek a biztonsági adatlap felülvizsgálatára vonatkozóan olyan szabályok, amelyeket mindenképpen tanácsos ismernünk.

További lépések:

A biztonsági adatlap megfelelőségét ellenőrző további lépéseket már nagymértékben az adott cég tevékenységi köre, illetve a felhasznált anyagok, keverékek „milyensége” fogja meghatározni. Forgalmazóként, ha hazai forrásból szerezzük be az érintett termékeket, akkor a nem megfelelő adatlap átvételével csak azt kockáztatjuk meg, hogy a saját vevőnk nem fogja az ilyen dokumentummal ellátott terméket átvenni és ezáltal piacot vesztünk.
Amennyiben valamely EGT tagországban vásároljuk a vegyi terméket, akkor már bejelentésre (OKBI/OSZIR) és címkézésre is kötelezett a cégünk, amelyet nem fogunk tudni megfelelően teljesíteni hibás adatlapból dolgozva.

A továbbfelhasználóknak van talán a legtöbb feladatuk az átvett biztonsági adatlapokkal kapcsolatban. Tekintse át a hasznos háttér-információk továbbfelhasználóknak a biztonsági adatlapokkal kapcsolatos teendőkről című összefoglalásunkat.
Itt jegyeznénk meg, hogy a továbbfelhasználóknak az átvett biztonsági adatlappal kapcsolatban már tartalmi ellenőrzési feladataik is vannak, amelyet helyszíni ellenőrzéskor a hatóság is számon kérhet. A továbbfelhasználók részéről külön intézkedéseket igényelhetnek azon esetek, amikor a biztonsági adatlap expozíciós forgatókönyvet is tartalmaz.

 

Gyakorlati tanácsok a CLP címke elkészítéséhez

Forgalmazóként viszonylag egyszerű módon – feltéve, ha megfelelő minőségű biztonsági adatlap áll rendelkezésünkre – teljesíthető a címkézési kötelezettség a biztonsági adatlap 2.2 szakasza alapján.

Gyártóként, keverék előállító továbbfelhasználóként, vagy importőrként azonban már részleteiben szükséges ismerni az előírásokat, hiszen a biztonsági adatlap elkészítése is a cég feladata, így az sem szolgálhat feltétlenül támpontként.

Az alábbi ismeretek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a termékünk címketervét elkészíthessük:

  • Címkézési kötelezettség
  • Információforrások
  • Címkék és piktogramok minimális méretei
  • Veszélyt jelző címke elemei
  • UFI (Egyedi formulaazonosító) alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók

 

Kötelező, kiegészítő információs mező

A CLP címke elkészítése során talán a legtöbb hibát itt követik el az érintettek. A termék összetevői és speciális tulajdonságai miatt a gyakorlatban csak a 1272/2008/EK rendelet 25. cikkének előírásainak gyakorlatilag szó szerinti alkalmazásával teljesíthetők a tartalmi kritériumok.

Fontos megjegyeznünk, hogy még az oly állandónak hitt figyelmeztető mondatok (H-mondatok) vagy az óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok) is változhatnak. Mindig az aktuális és hivatalos mondatokat használjuk!

 

Vegyi termékek online kereskedelmének szabályai

A koronavírus visszaszorítása érdekében tett – és elsősorban a hagyományos kiskereskedelmet érintő – korlátozások miatt, illetve a vásárlási szokásokban az elmúlt években bekövetkező változások hatására megjelentek a vegyi termékek is az online kereskedelemben.
Napjainkban számos webáruház kínálatában megtalálhatók vegyipari termékek, annak ellenére, hogy a veszélyes vegyi termékek ilyen jellegű kereskedelmét a vonatkozó jogszabályok nem engedélyezik. Legalábbis első olvasatra.
Bizonyos feltételek teljesülése esetén van mód a veszélyes vegyi termékek online kereskedelmére is, de nem mindenki számára.

Tovább a teljes cikkre

 

Gondolatok a hatósági ellenőrzésről

2018 október elsejével megalakult a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), amely számos szakterületet foglal magában. Természetesen minket elsősorban a Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály tevékenysége érint leginkább. A kémiai biztonsággal kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseket továbbra is a területileg illetékes elsőfokú hatóság (ÁNTSZ) végzi.

A kémiai biztonsággal kapcsolatos előírások betartása ma már többről szól, mintsem, hogy elkerüljük a hatósági ellenőrzés kellemetlen következményeit. A cég belső (munkavállalók) és külső fogyasztói miatt elemi érdeke az érintett vállalatnak a kémiai biztonság megteremtése.
Mindezektől függetlenül fontosnak tartjuk, hogy az ellenőrzés alá vont cég felkészülten várja a ellenőrzést végző szakembereket, tisztában legyen az ellenőrzés főbb szempontjaival, az ellenőrzést végző és az ellenőrzés alá vont személy jogaival és kötelezettségeivel. A hatósági ellenőrzésen történő „jó szereplés” természetesen nem lehet fő célja egy cégnek, az mindössze csak egy pillanatnyi, megnyugtató visszajelzés.

A vegyi anyagokkal tevékenységet végzőknek „rendszer szinten” kell a kémiai biztonsággal kapcsolatos teendőiket beépíteniük a cégük mindennapi életébe. Helyes módszer nincs, hiszen minden cég egyedi, de valamilyen megoldási stratégiával minden cégnek rendelkeznie kell.

 

Amit az importálók általában elfelejtenek…

Igen, ez a bejelentési kötelezettség a CLP osztályozási és címkézési jegyzékbe!

Ez a kötelezettség nem függ össze a REACH regisztráció kapcsán megszokott behozatali mennyiségekkel, talán ezért is kap kevesebb figyelmet az érintettek részéről.
Minden olyan önmagában (tehát, tisztán anyagként) importált anyagot, illetve a veszélyesnek osztályozott keverékek osztályozásért felelős anyagait be kell jelenteni, amelyek a CLP szerint veszélyesnek minősülnek.

Import tevékenység megkezdése előtt ajánljuk elolvasni a gyártók, importálók REACH kötelezettségei, a mentességet élvező és a speciális regisztrációjú anyagok, terméktípusok témájú cikkeinket is.

 

Kínai árudömping és a kémiai biztonság

Igen, a kémiai biztonság előírásai azon vegyi anyagokra is vonatkoznak, amelyeket árucikkek formájában importálunk.
Az árucikkek esetében talán a legfontosabbak az SVHC anyagokkal kapcsolatos tájékoztatási és engedélyezési előírások, de bizonyos (ritka) esetekben még REACH regisztrációs kötelezettségünk is lehet.

Külföldön megveszem, itthon eladom. Mit tegyek?

Általános kereskedői dilemma az „engedélyeztetéssel” kapcsolatban, az EGT tagországban vásárolt, de Magyarországon értékesíteni kívánt vegyi termékekkel kapcsolatban.

A vegyi anyagokat, keverékeket, ha nem tartoznak speciális terméktípusba, akkor nem kell engedélyeztetni, de az OKBI/OSZIR bejelentést el kell végezni.  A hatósági bejelentésnek azonban nem az egyetlen feltétele a díjfizetési kötelezettség teljesítése.
Bejelentésre kötelezett forgalmazóként többek között a magyar nyelvű biztonsági adatlapról és a címkézéséről is gondoskodni kell.

Témajavaslat, kérdés szakértőinkhez

 

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és kövesse naprakészen a kémiai biztonsággal kapcsolatos publikációinkat.

 

 

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ingyenes online tanácsadás