Vegyi termékek online kereskedelmének szabályai

Kémiai biztonság tudástár Vegyi termékek online kereskedelmének szabályai

Hazánkban az online kiskereskedelem oly nagymértékű dinamizmust mutatott az elmúlt években, amelynek hatása természetes módon elérte a vegyi anyag, keverék forgalmazókat is. A vásárlók mind nagyobb arányú elfordulása az e-kereskedelem felé – a piac által diktálta hatásoknak megfelelően – egyre több vegyi terméket forgalmazó céget is arra csábított, hogy termékeit ezen a platformon keresztül is elérhetővé tegyék vásárlóik számára. A vegyi anyagok és keverékek esetében az online értékesítés során sem kerülhetjük meg a vonatkozó kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok előírásait.  

 

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete értelmében kémiai biztonság szempontjából veszélyes anyagok, és keverékek – néhány a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – kizárólag üzletben forgalmazható termékek.

Mindezek értelmében joggal merülhet fel a kérdés: mi a helyzet a vegyi termékek webshop-on keresztül történő online forgalmazásának általános gyakorlatával?

A kérdés talán aktuálisabb, mint eddig bármikor, mivel egyre elterjedtebb az értékesítésnek ez a formája a vegyi termékek palettájának sokrétű és szerteágazó piacán. A jogszabályi háttér ismerete nélkül azonban az online forgalmazás komoly kockázatokat rejt mind a forgalmazók, mind a továbbfelhasználók tekintetében.

 

Mikor minősül veszélyesnek egy anyag/keverék?

Ennek meghatározásánál a kémiai biztonság szempontrendszerét kell figyelembe vennünk. Egy vegyi anyag/keverék abban az esetben minősül veszélyesnek, ha legalább egy H-mondat (figyelmeztető mondat) szerepel a termék biztonsági adatlapjának 2. szakaszában. H-mondat hiányában a termék forgalmazható online. A forgalmazás feltétele természetesen a biztonsági adatlapok hozzáférhetőségének biztosítása illetve dokumentált átadása, a termék hatályos jogszabályok szerinti felcímkézése, és a forgalmazó feladatainak megismerése a szállítói láncban.

 

Veszélyesnek minősülő vegyi anyag vagy keverék online kereskedelme

Amennyiben az anyag/keverék a fent említett módon veszélyesként van osztályozva, kizárólag üzletben forgalmazható. Ennek oka elsősorban a veszélyes vegyi termékekkel kapcsolatos összetett kommunikációs kötelezettség a szállítói láncon belül a termék gyártójától egészen a végfelhasználóig. Így nyomon követhető az anyag/keverék teljes életciklusa egészen a hulladék fázisig az emberi egészség, és a környezet védelme érdekében.

 

Veszélyes vegyi termék onilne forgalmazásának gyakorlati megvalósítása

Személyes átadással és a megfelelő információszolgáltatás biztosításával.

A webshop-on keresztül eladott áru általában postai úton, vagy futárszolgálattal jut el a megrendelőhöz. Veszélyes vegyi anyagok/keverékek online értékesítése esetén a forgalmazónak biztosítani kell egy olyan helyszínt (raktár, telephely, üzlet), ahol a hatályos jogszabályok által előírt szakszerű átadás-átvétel, illetve a szükséges dokumentálás meg tud történni.

Összefoglalva a fentieket: az értékesítés megtörténhet, de sem a posta, sem futárszolgálat nem szállíthatja ki adott címre a terméket, azt személyesen kell átvenni.

A tevékenység megkezdése előtt elengedhetetlen a 2000. évi XXV. törvényben leírtaknak megfelelni az anyagok/keverékek osztályozása, címkézése, bejelentése, és a forgalmazás egyéb feltételei tekintetében.

OKBI / OSZIR bejelentés

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek

  • A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
  • Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
  • Állatgyógyászati keverékek és hatóanyagaik;
  • Fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
  • Növényvédő szerek és hatóanyagaik;
  • Nem veszélyes hulladék;
  • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

Forgalmazók feladatai

Bővebb információ a webáruház nyitás egyéb jogi feltételeiről, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségekről

 

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.