A Brexit hatása a kémiai biztonságra

ToxInfoIránytű a kémiai biztonsághoz – A Brexit hatása a kémiai biztonságra

Az Egyesült Királyság, mint bármely más EGT tagország az Uniós jogszabályokat alkalmazta a kémiai biztonság területén is. A Brexit eredményeként, illetve az átmeneti időszak lejárta (2020. december 31.) után, az Egyesült Királyság a kémiai biztonság területén is függetlenedik az egységes EU előírásoktól.

Milyen változásokat hozhat mindez a kémiai biztonság területén az importált vagy az EGT tagországokból exportált vegyi anyagok vonatkozásában? 

 

A Brexit hatása a kereskedelemre

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az EU-ból. Ezt egy átmeneti időszak követte, amely 2020. december 31-én ér véget. Az új rendszer tehát 2021. január 1-jétől lép életbe. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelem némileg bonyolultabbá válik, hiszen már nem közösségen belül zajlik a folyamat.

Többek közt az EU-ban harmonizált ÁFA rendszer sem alkalmazható többé az ország viszonylatában, a vámfizetési rendszer is megváltozik, valamint az adminisztrációs terhek általában véve is meg fognak növekedni.

Amennyiben egy cég az Egyesült Királyságban van bejegyezve, vagy az EGT-ben, de szállítóként/felhasználóként/forgalmazóként a tevékenysége kiterjed az Egyesült Királyságra is, akkor az alábbi változásokra kell készülnie.

 

Felkészülés a változásokra

A legfontosabb, hogy meghatározzuk a vállalat szerepét az új rendszerben, és kapcsolatát az Egyesült Királyság, illetve az EGT piacaival. Az Egyesült Királyság ugyanis az Európai Uniós országok számára harmadik féllé válik, így például az Egyesült Királyságban bejegyzett felhasználók és forgalmazók, akik az EGT területéről szerzik be a vegyi anyagokat/keverékeket mostantól importőrnek minősülnek és ez a szerepkör a REACH rendelet előírásai szerint merőben más feladatokat fog jelenteni az eddigi „forgalmazói státuszhoz” képest.

A REACH előírásainak alapvető megértéséhez/meghatározásához elengedhetetlenül szükséges „szerepkörök” meghatározásához az ECHA honlapján találunk útmutatót, vagy tekintse át a „Gyártók, importálók REACH kötelezettségei” című cikkünket.

Az importőri/exportőri szerepkör a biztonsági adatlap és ezzel összhangban a címkézés felülvizsgálatát meg fogja követelni az érintett vegyianyag szállítójától.

A CLP, BPR, PIC eddig megszokott előírásait mostantól az Egyesült Királyságban nemzeti jogszabályok fogják felváltani, amely szükségessé teszi az Uniós jogszabályok és a nemzeti jogszabályok folyamatos „egyeztetését”, a különbségekből fakadó módosítások elvégzését.

Nem kell azonnal radikális változásokra készülni, hiszen a hatékony működés érdekében a jogszabályok nagy részét átemelik, kisebb módosítások végrehajtásával, hogy így az adott nemzeti kontextusban működőképesek legyenek. A CLP rendeletet például a GB CLP rendelet váltja fel, az EU REACH rendeletet pedig a UK REACH.

A továbbiakban nézzük meg kicsit részletesebben, hogy konkrétan milyen változásokra számíthatunk a legfontosabb, kémiai biztonságot szabályozó előírásokkal kapcsolatban.

 

A kémiai biztonság alapvető előírásainak változásai

UK REACH

A UK REACH-rendelet esetében megtartják a fő elveket (ha nincs adat, nincs forgalmazás; állatkísérletek minimalizálása; a munkavállalók információhoz való hozzáférése biztosítása; elővigyázatosság elve, stb.). A UK REACH és az EU REACH rendeletek azonban egymástól függetlenül fognak tovább működni.

Amennyiben egy adott vállalat az EGT és az Egyesült Királyság területére is szállít, illetve ott vásárol vegyi terméket, akkor mindkét jogszabálynak meg kell felelnie.

A UK REACH-nek való megfeleléshez ezen a linken találunk útmutatót, amelyet folyamatosan frissítenek.

Segítségért, további információért forduljanak a nemzeti hatósághoz (HSE – The Health and Safety Executive is Britain’s national regulator for workplace health and safety).

 

Biocidok

A biocid termékekről szóló rendeletet (BPR) szintén átveszik kisebb módosításokkal.

Amennyiben egy hatóanyag jóváhagyását vagy egy biocid termék engedélyezését szeretnénk kérni az Egyesült Királyságban, akkor az ECHA helyett ezután a HSE-hez kell fordulni. A HSE ugyanis átveszi az ECHA jelenlegi funkcióit, de saját eljárásokat alkalmaz a benyújtott anyagok feldolgozására.

 

Mi történik, ha már rendelkezünk az Egyesült Királyságban érvényes biocid termékengedéllyel?

A korábban megadott biocid engedélyek a lejárati időig továbbra is érvényesek fognak maradni.

Az engedély jogosultját azonban egy éven belül (2022. január 1-ig) be kell jegyezni az Egyesült Királyságban. A hatóanyagok jóváhagyása is érvényben marad a szokásos lejárati időig, de a hatóságnak eredetileg átadott információkat a HSE-nek is be kell nyújtani.

 

Mi történik, ha éppen folyamatban van a kérelmünk jóváhagyása?

A HSE ezt lehetőség szerint folytatja a nemzeti engedély megadásához, azonban fontos, hogy újra be kell küldenünk az eredeti kérelmet alátámasztó információkat.

A hatóanyag-szállítók listájának (95. cikk szerinti lista) is létrehozzák a brit változatát: az átmeneti időszak végének időpontjában aktuális uniós listával megegyezően.

Ha tehát egy vállalat szerepel az EU-s listán, automatikusan felkerül a brit listára is, de ahhoz, hogy rajta is maradhasson, szintén kiegészítő információkat kell benyújtania a HSE-nek. A felételek teljesítésére kétéves időszak áll majd rendelkezésre.

 

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról (PIC) szóló rendelet

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rendelet (PIC-rendelet, 649/2012/EU rendelet) szabályozza egyes veszélyes vegyi anyagok behozatalát és kivitelét, és kötelezettségeket állapít meg az e vegyi anyagokat EU-n kívüli országba kivinni szándékozó vállalatok számára.

Az EU PIC rendelet (az átmeneti időszakot követően) nem vonatkozik többé az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalatokra, amelynek hatására az export/import adatok jelentésének kötelezettsége is megszűnik.

Fontos!

Ellenőrizzük a HSE-nél, hogy az új nemzeti jogszabályok értelmében van-e jelentési kötelezettségünk.

Az EU-ban bejegyzett vállalatokra viszont változatlanul érvényben marad a rendelet, tehát ha az Egyesült Királyságba exportálnak, vagy onnan importálnak a PIC hatálya alá tartozó vegyi terméket, azt továbbra is jelenteni kell.

 

Ami nem változik a Brexittel

Az EU CLP rendeletet felváltja a GB CLP-rendelet, azonban ez továbbra is elfogadja az ENSZ vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerét (ENSZ GHS). Az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalatoknak tehát továbbra is feladata a GB CLP-rendelet alapján forgalomba hozott vegyi termékek osztályozása, címkézése és csomagolása. Nincs változás továbbá a követelményekben, hogy mikor szükséges a GB CLP rendelet szerint címkézni a szállítási jelölések mellett, és szintén változatlanok a csomagolási követelmények is.

Az Egyesült Királyságban bejegyzett szállítók továbbra is felelősek a vegyi anyagok lehetséges fizikai, egészségügyi és környezeti veszélyeinek azonosításáért (osztályozás), vizsgálatáért és értékeléséért.

 

A Brexit hatásainak összefoglalása

A hivatalos tájékoztatók alapján várhatóan hatékony és gördülékeny lesz az átállás, a jogszabályok nagy részét az Egyesült Királyság átveszi, a cikkünkben is érintett kisebb módosításokkal. A vállalatok számára pedig egyfajta türelmi időszak áll majd rendelkezésre, hogy minden követelménynek meg tudjanak felelni.

Fontos azonban, hogy mindkét jogszabályrendszer vonatkozásában felülvizsgáljuk helyzetünket, és a szükséges kiegészítő lépéseket megtegyük (pl.: információk benyújtása a HSE-nek). Az Egyesült Királyságot érintő kérdés esetén pedig az ECHA helyett ezentúl a brit nemzeti hatósághoz, vagyis a HSE-hez fordulhatunk.

Ingyenes online tanácsadás

 

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó cikkek

 

Kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink