A vegyszerek tárolási szabályai a háztartásokban

ToxInfoIránytű a kémiai biztonsághoz – A vegyszerek tárolási szabályai a háztartásokban

A koronavírus járvány során a lakosság részéről természetes módon megnőtt az igény a védekezéshez fontos háztartási vegyipari termékek iránt, és ez egyúttal a háztartások készletfelhalmozásával is együtt járt. A veszélyesként osztályozott háztartási vegyszerek biztonságosan használhatók, de csak akkor, ha valóban betartjuk a termékcímkén található utasításokat és megfogadjuk az alábbi, tárolásra vonatkozó tanácsokat.

 

Ismerje meg a terméket!

Első lépéskét, olvassa el a termék címkéjét és ismerje meg az adotti termék lehetséges veszélyeit.

A címke tartalma mindig egyedi és az adott termékre vonatkozik, szövegezése szigorú jogszabályi előírások betartásával készül és a felhasználó biztonságát szolgálja. A címkén található az összes olyan információ, amelyet tudnia kell a vegyi anyagok veszélyeiről, a biztonságos felhasználásról, a tárolásról és az ártalmatlanításról.

 

Különítse el!

Ne tárolja élelmiszerekkel együtt és tegye gyermekei számára hozzáférhetetlenné!

Amennyiben lehetősége van rá, akkor erre a célra legalább egy külön (zárható) szekrényt nevezzen ki a háztartásában „vegyszertárolónak”.

A vegyszereket csoportosítsa tulajdonságaik alapján és különítse el azokat környezetüktől és egymástól is!

Ne tároljon folyadékokat szilárd anyagok felett, hogy elkerülhesse a szennyeződést szivárgás esetén. A maró termékek tárolóedényei alá tegyen tálcát, hogy tartalmuk szivárgás esetén ne tudjon nagyobb területen szétfolyni.

A polcokat ne terhelje túl!

 

Ne töltse át!

Alapszabály, hogy a vegyszereket az eredeti tárolóedényükben kell tárolni, azonban a készletfelhalmozás velejárójaként az elmúlt időszakban inkább a nagyobb kiszerelésű termékeket részesítették előnyben a vásárlók. Amennyiben elkerülhetetlenek tűnik a termék kisebb „tárolóedénybe” történő áttöltése, akkor lehetőség szerint egy azonos termék már kiürült flakonját használja erre a célra. Ha a kiürült flakonon az eredeti címke már nem olvasható, vagy eltávolításra került, akkor készítsen az eredeti termék címkéjével azonos tartalmú címkét és ragassza rá az átöltött termék flakonjára. A címkén tüntessük fel a termék nevét, a figyelmeztetéseket („Figyelem” vagy „Veszély” kifejezések), és a veszély jellegét és súlyosságát leíró figyelmeztető mondatokat, valamint az óvintézkedésekre vonatkozó mondatokat.

Soha ne töltse át a vegyi anyagot élelmiszer tárolására szolgáló edénybe, vagy olyan edénybe, amely különösen vonzó lehet gyermekei számára!

 

Zárja le, csavarja vissza, tegye el!

Használat után azonnal tegye vissza az edény fedelét, a kupakot csavarja vissza és tegye is a helyére a terméket. Gyermeke hamarabb fogja megtalálni az ottfelejtett vegyszert, mint ahogy az gondolná!

 

Biztosítson megfelelő körülményeket!

Ne tegye ki a vegyszereket napfénynek, magas hőnek vagy gyújtóforrásoknak!

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, hogy szivárgás esetén elkerülhesse a gőzök, gázok koncentrációjának megnövekedését!

 

Ellenőrizze rendszeresen a vegyszereket!

A ritka használat, illetve a nagy mennyiségű felhalmozás következménye lehet, hogy hosszabb ideig „elfeledkezhet” bizonyos tételekről, ezért szükséges rendszeresen átnézni a tárolt készleteket és meggyőződni arról, hogy nem történt-e véletlen kiömlés vagy szivárgás.

 

Savak és lúgok

Tárolja alacsony polcokon vagy közvetlenül a padozaton.
Bizonyos savak nem tárolhatók gyúlékony és éghető anyagokkal együtt (az egyszerűség kedvéért vegyük ezt általános szabálynak).

A savakat és lúgokat különítsük el egymástól a tárolóhelyen, hogy véletlen kiömlés esetén se keveredhessenek egymással.

A kiömlés megakadályozására tegyen a termék alá tálcát. Ha mégis kiömlött, akkor semleges nedvszívó anyaggal itassa fel (pl.: homok).

 

Gyúlékony, tűzveszélyes anyagok

Gyújtóforrástól (pl.: nyílt láng, hőforrás, elektromos berendezések) és éghető anyagoktól elkülönítve tároljuk.

 

Merjen kérdezni!

A termékcímke minden esetben tartalmazza a szállító cég elérhetőségeit is.  Amennyiben a címkén feltüntetett információkat nem tartja elégségesnek, keresse meg a forgalmazó weboldalán a termék biztosági adatlapját, amely a címkénél jóval részletesebb információkat tartalmaz. Megjegyeznénk ugyanakkor, hogy a háztartási tisztítószerek vonatkozásában és általában a lakosság által felhasznált vegyi termékek esetében nem tartjuk indokoltnak a biztonsági adatlap használatát (a jogszabályok nem is teszik szükségessé annak átadását a lakossági fogyasztóknak). A biztonsági adatlapban közölt adatok, információk sokszor téves következtetéseket eredményezhetnek a laikus felhasználók körében.

Kérdés, vagy bizonytalanság esetén kérjen inkább telefonon segítséget a forgalmazótól.

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

 

Ajánlott szolgáltatásaink

 

Hasznos szakmai anyagok