Veszélyes anyagok a háztartásban

Kémiai biztonság tudástár Veszélyes anyagok a háztartásban

A háztartásban a mindennapi élet során számtalan veszélyes anyaggal, keverékkel, illetve árucikkel találkozhatunk.
Ezek a termékek lehetnek tűzveszélyesek, veszélyt jelenthetnek az egészségre, illetve a környezetre.

 

A háztartásokban leggyakrabban előforduló veszélyes vegyi anyagok (keverékek)

 • háztartási tisztítószerek (savak, lúgok), mosószerek, öblítők, fertőtlenítőszerek
 • festékek, hígítók, oldószerek
 • gépjárművek adalékanyagai, tisztító- és ápolószerei (pl. motorolaj, kenőanyagok, fagyásgátló, ablakmosó, stb.)
 • grillgyújtó folyadékok
 • gázpalackok, túrapalackok, öngyújtók
 • kozmetikumok (pl. körömlakk lemosó, aeroszol termékek: hajlakk, dezodorok, stb.)
 • növényvédőszerek, műtrágyák
 • rágcsálóirtó szerek, rovarölő és atkaölő szerek, féregirtó szerek, riasztó- és csalogatószerek (biocidok)
 • gyógyszerek
 • elemek, akkumulátorok
 • építőanyagok (pl. cement, fugázó anyagok)
 • tüzelőolaj
 • elektromos cigaretta folyadék
 • és még sok egyéb….

 

A termékek egy része nem tartozik a kémiai biztonsági törvény (2000. évi XXV. törvény), illetve az 1907/2006/EK (REACH) rendelet hatálya alá, így azokhoz biztonsági adatlap összeállítása nem szükséges, továbbá a lakossági felhasználásra szánt termékekhez biztonsági adatlap átadása nem előírás.
A termékek veszélyeiről a címkén lévő adatok alapján tájékozódhatunk.

Az egészség és a környezet védelme érdekében a termékek kezelése, tárolása, a maradékok és a tárolóedények/csomagolások hulladékként történő elhelyezése során mindig vegyük figyelembe a címkén lévő előírásokat.

A használati utasítás előírásait mindig tartsuk be.

Lehetőleg minél kevesebb vegyi anyagot, keveréket használjunk, és ne halmozzunk fel ezekből nagy mennyiséget a háztartásunkban.