R-mondatok és S-mondatok

ToxInfoBiztonsági adatlap tudástár R-mondatok, S-mondatok

Az R-mondatok és S-mondatok 2017 június 1.-től nem alkalmazhatóak!

Új figyelmeztető (P-mondatok) és óvintézkedésre (H-mondatok) vonatkozó mondatok.

 

A veszélyes anyagokat,  a veszélyes keverékeket és azon keverékeket, amelyek legalább egy veszélyes anyagot tartalmaznak, a 2000. évi XXV.törvény és a végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint kell osztályozni, csomagolni és feliratozni (címkézni).

A veszélyességi besorolást veszélyjellel és veszélyszimbólummal és/vagy R mondattal (a veszélyes anyag vagy keverék használatával járó különös kockázatokat megjelölő, az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott szabványmondatokkal), valamint S mondattal (a veszélyes keverék biztonságos használatával kapcsolatos, az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott szabványmondatokkal) jelöljük.

R-mondat és R-szám:

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek kockázataira utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma.

S-mondat és S-szám:

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló mondat, illetve e mondat sorszáma.

Összetett R- és S-mondatok:

A sajátos kockázatok (R), biztonsági tanácsok (S) kombinációban is szerepelnek.

 

Az R és S betűket követő számok kötőjellel vagy perjellel vannak elválasztva, aminek a jelentése az alábbi:

kötőjel:  a sajátos kockázatok (R) vagy biztonsági tanácsok (S) külön-külön történő megfogalmazása

perjel: a sajátos kockázatok (R) és biztonsági tanácsok (S) egyetlen mondatban való megfogalmazásának a lehetősége (összetett R, illetve S mondatok)

 

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatokat és a veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatokat a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet1. számú melléklete tartalmazza.

Az R-mondatok kiválasztása a 44/2000 (XII. 27. ) EüM rendelet 3. számú melléklete szerint történik.

A veszélyes anyagokhoz és veszélyes keverékekhez alkalmazandó S mondatok kiválasztásához a 44/2000 (XII. 27. ) EüM rendelet 3. számú mellékletének 6. pontja ad iránymutatást.

Keverékeknél általános szabályként legfeljebb hat R-mondatot használunk a kockázatok ismertetésére; ebből a szempontból az összetett (kombinált) mondatok egy mondatnak számítanak.
Az alkalmazott mondatoknak a keverék valamennyi lényeges veszélyét ismertetniük kell, ezért egyes esetekben hatnál több R-mondatra is szükség lehet.

Az S mondatok végső kiválasztásánál figyelembe kell venni a címkén szereplő R-mondatokat, valamint az adott keverék szándékolt felhasználási módját és célját is:

általános szabályként legfeljebb hat S-mondatot használunk a leginkább szükséges óvintézkedések ismertetésére; ebből a szempontból az összetett (kombinált) mondatok egy mondatnak számítanak,

Bizonyos esetekben több mint hat S-mondatra is szükség lehet.

Azt, hogy végül pontosan mely R- és S- mondatokat szerepeltetjük a címkén, elsősorban az határozza meg, hogy melyek azok az információk, amelyeket közölnünk kell, emellett a címke áttekinthetőségét és az általa kiváltott hatást is figyelembe kell venni.
Az áttekinthetőség szem előtt tartásával, törekedni kell a szükséges információk lehető legkisebb számú mondatban történő közlésére.

 

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

R 1 – Száraz állapotban robbanásveszélyes
R 2 – Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat
R 3 – Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívül mértékben növeli a robbanásveszélyt
R 4 – Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez
R 5 – Hő hatására robbanhat
R 6 – Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes
R 7 – Tűzet okozhat
R 8 – Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat
R 9 – Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes
R 10 – Kevésbé tűzveszélyes
R 11 – Tűzveszélyes
R 12 – Fokozottan tűzveszélyes
R 14 – Vízzel hevesen reagál
R 14/15 – Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek
R 15 – Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek
R 15/29 – Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek
R 16 – Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes
R 17 – Levegőn öngyulladó
R 18 – A használat során robbanásveszélyes / tűzveszélyes gáz – levegő elegy keletkezhet
R 19 – Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet
R 20 – Belélegezve ártalmas
R 21 – Bőrrel érintkezve ártalmas
R 20/21 – Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas
R 20/21/22 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 20/22 – Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 21/22 – Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 22 – Lenyelve ártalmas
R 23 – Belélegezve mérgező (toxikus)
R 23/24 – Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező
R 23/25 – Belélegezve és lenyelve mérgező
R 23/24/25 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező
R 24 – Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus)
R 24/25 – Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező
R 25 – Lenyelve mérgező (toxikus)
R 26 – Belélegezve nagyon mérgező (toxikus)
R 26/27 – Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező
R 26/27/28 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
R 26/28 – Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező
R 27/28 – Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
R 27 – Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus)
R 28 – Lenyelve nagyon mérgező (toxikus)
R 29 – Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek
R 30 – A használat során tűzveszélyessé válik
R 31 – Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
R 32 – Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek
R 33 – A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes
R 34 – Égési sérülést okoz
R 35 – Súlyos égési sérülést okoz
R 36 – Szemizgató hatású
R 37 – Izgatja a légutakat
R 36/37 – Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású
R 37/38 – Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 38 – Bőrizgató hatású
R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 39/23/24/25 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39 – Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/23 – Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/24 – Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/25 – Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26 – Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/27 – Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/28 – Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/23/24 – Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/23/25 – Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/24/25 – Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség károsodást okozhat
R 39/26/27 – Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26/28 – Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/27/28 – Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség károsodást okozhat
R 39/26/27/28 – Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 40 – A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat
R 42 – Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 42/43 – Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
R 43 – Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 44 – Zárt térben hő hatására robbanhat
R 45 – Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)
R 46 – öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)
R 48 – Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20 – Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/21 – Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/22 – Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23 – Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/24 – Hosszabb át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/25 – Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20/21 – Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20/22 – Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/21/22 – Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20/21/22 – Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23/24 – Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23/25 – Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/24/25 – Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23/24/25 – Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 49 – Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)
R 50 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
R 50/53 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 51 – Mérgező a vízi szervezetekre
R 52 – Ártalmas a vízi szervezetekre
R 53 – A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 51/53 – Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 54 – Mérgező a növényvilágra
R 55 – Mérgező az állatvilágra
R 56 – Mérgező a talaj szervezeteire
R 57 – Mérgező a méhekre
R 58 – A környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 59 – Veszélyes az ózonrétegre
R 60 – A fertilitást (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet
R 61 – A születendő gyermekre ártalmas lehet
R 62 – A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet
R 63 – A születendő gyermeket károsíthatja
R 64 – Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja
R 65 – Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja
R 67 – Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak
R 68 – Maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20 – Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/21 – Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/22 – Lenyelve ártalmas: maradandó egészség károsodást okozhat
R 68/20/21 – Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20/22 – Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/21/22 – Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20/21/22 – Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

 

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S 1 – Elzárva tartandó
S 1/2 – Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 3 – Hűvös helyen tartandó
S 3/7 – Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó
S 3/14 – Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg] S 3/9/14 – Hűvös, jól szellőztethető helyen, …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg] S 3/9/49 – Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható
S 3/9/14/49 – Hűvös, jól szellőztethető helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg] S 4 –  Lakott területtől távol tartandó
S 5 – ….. alatt tartandó ( a folyadékot a gyártó határozza meg)
S 6 – ….. alatt tartandó ( az inert gázt a gyártó határozza meg)
S 7 – Az edényzet légmentesen lezárva tartandó
S 7/8 – Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó
S 7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó
S 7/47 – Az edényzet légmentesen lezárva ….°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)
S 8 – Az edényzet szárazon tartandó
S 9 – Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó
S 12 – A tartályt nem szabad légmentesen lezárni
S 13 – Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 14 – …tól /-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg] S 15 – Hőhatástól távol tartandó
S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
S 17 – Éghető anyagoktól távol tartandó
S 18 – Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni
S 20 – Használat közben enni, inni nem szabad
S 20/21 – A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 21 – Használat közben tilos a dohányzás
S 22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 23 – A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni
S 24 – A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 25 – Kerülni kell a szembejutást
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 27 – A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni
S 27/28 – Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű  …-val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 28 – Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni
S 29 – Csatornába engedni nem szabad
S 29/35 – Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon kell ártalmatlanítani
S 29/56 – Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
S 30 – Soha nem szabad vízzel keverni
S 33 – A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell
S 35 – Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 36 – Megfelelő védőruházatot kell viselni
S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S 36/37 – Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni
S 36/39 – Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni
S 36/37/39 – Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni
S 37/39 – Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
S 39 – Szem-/arcvédőt kell viselni
S 37/39 – Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
S 40 – A padlót és a beszennyeződött tárgyakat …-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 41 – Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni
S 42 – Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni
S 43 –  Tűz esetén használjunk homokkal oltandó. Víz használata tilos!
S 45 – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 47 – 50 oC feletti hőmérsékleten nem tárolható
S 47/49 – …. °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)
S 48 – …-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 49 – Csak az eredeti edényzetben tárolható
S 50 – … val/vel nem keverhető
S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható
S 52 – Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható
S 53 – Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges
S 56 – Az anyagot és edényezetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
S 57 – A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
S 59 – A hulladék anyag visszanyeréséhez / újrahasznosításához a gyártótól / forgalmazótól kell tájékoztatást kérni
S 60 – Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
S 61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
S 63 – Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat
S 64 – Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben, ha a sérült nem eszméletelen)

 

A teljes lista letöltése:

 

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Ajánlott hasznos oldalak

 

Szolgáltatás ajánló