Online bejelentéshez (OSZIR) kapcsolódó szolgáltatásunk

Az OKBI bejelentést felváltó elektronikus bejelentéshez segítségnyújtás

 

OTH Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR)

Az elektronikus bejelentés az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) által biztosított módon tehető meg.


Veszélyes anyagok és keverékek elektronikus bejelentése


Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet 38.§-a módosítja a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdését.

Hatályos: 2012. április 15.

Veszélyes anyag, illetve keverék bejelentése a fenti határidő után kizárólag elektronikus úton történhet az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) részére.

 

OTH Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) használatával az alábbi adatszolgáltatások teljesíthetők:

  • veszélyes anyagok, veszélyes keverékek bejelentése

  • biocid termékek, és veszélyes biocid termékek bejelentése

  • mérgezési eset bejelentése

  • veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése

 

Veszélyes anyag bejelentéséhez szükséges adatok:

  • magyar nyelvű biztonsági adatlap

  • címketerv

 

Veszélyes keverék bejelentéséhez szükséges adatok:

  • magyar nyelvű biztonsági adatlap

 

Regisztráció:


A rendszer használatához előzetes regisztráció szükséges!

Az alap adatokon felül a kémiai biztonsági szakrendszert, illetve a KB31 (kémiai biztonsági bejelentő) pontokat kell a regisztráció során kiválasztani.

 

A regisztrációt adminisztrátor ellenőrzi, és hagyja jóvá. A jóváhagyási folyamat eredményét (felhasználó név és jelszó) az űrlapon megadott e-mail címre küldi a rendszer.

 

A regisztrálást minden esetben a bejelentő vállalkozó/vállalat végzi el, és az on-line formában kapott felhasználónevet, és jelszót eljuttatja e-mailben cégünk részére. A megbízó ezen a felületen tudja ellenőrizni a bejelentés elvégzését, illetve a bejelentett veszélyes anyag/keverék aktuális állapotát.

 

Díjszabás:


A veszélyes anyagok vagy a veszélyes keverékek bejelentéséért az Országos Kémiai Biztonsági Intézet felé fizetendő igazgatásszolgáltatási díj:

9200 Ft/anyag vagy keverék.

 

A fizetendő díjat az Országos Kémiai Biztonsági Intézet bankszámlaszámára kell befizetni, vagy elutalni (számlaszám: MÁK 10032000-00290438-00000000).

A közlemények rovatban a bejelentés során generálódó iktatószám(okra) kell hivatkozni!

 

A bejelentés folyamata:


A bejelentési felületen csatolandó az adott anyag/keverék biztonsági adatlapja tetszőleges file formátumban.

 

A bejelentés tudomásulvételét az egészségügyi államigazgatási szerv a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton visszaigazolja, a bejelentett veszélyes anyagot felveszi a magyarországi jegyzékbe, illetve a bejelentett veszélyes keveréket felveszi a 23. § szerinti terméknyilvántartásba.

 

A veszélyes anyag, veszélyes keverék bejelentésével kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatásért, az adatok hitelességéért a bejelentő a felelős!

Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes anyag, veszélyes keverék egészségügyi kockázataira vonatkozóan további adatszolgáltatásra hívhatja fel a bejelentőt