ToxInfo hírlevél 2020/3

ToxInfo – ToxInfo hírlevél 2020/3

 

További hírleveleink:

2019/3. szám2019/4. szám2020/1. szám2020/2. szám2020/3. szám2021/1.szám2021/2. szám; 2021/3. szám; 2022/1. szám2022/2. szám; 2024/1. szám

 

ToxInfo hírlevél – 2020. október

– 2020/3. szám –

Aktuális

KÖZELI HATÁRIDŐ

2020. október 17-én hatályba lépett a Bizottság (EU) 2019/521 rendelete!

A rendelet főbb előírásainak összefoglalása:

Új veszélyességi osztály, veszélyességi kategória került bevezetésre:

  • A deszenzibilizált robbanóanyagokra vonatkozó új veszélyességi osztály
  • a tűzveszélyes gázok veszélyességi osztályon belül egy, a piroforos gázokra vonatkozó új veszélyességi kategória kerül bevezetésre.

 

Új H-mondatok:

H206 – Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

H207 – Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

H208 – Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

H232 – Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

A H-mondatok aktualizált, teljes listájának megtekintése

Új P-mondatok:

P212 – Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének csökkenése esetén.

P503 – A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól/… kell tájékoztatást kérni.

Módosult P-mondatok:

P103 – Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/… használata kötelező.

P371 + P380 + P375 – Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: A területet ki kell üríteni. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

A P-mondatok aktualizált, teljes listájának megtekintése

Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok további nyelveken:

H-mondatok: EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK P-mondatok: EN DE FR ES IT PL CS RO SL SK

Figyelem!

Számos P-mondat kiválasztási kritériuma is megváltozott!

 

Szükséges intézkedések – Biztonsági adatlapokkal kapcsolatos teendők

A Bizottság (EU) 2019/521 rendeletének hatálybalépésétől számítani kell arra, hogy a vegyi anyagok, keverékek beszállítói esetleg úgy döntenek, hogy szükséges az új veszélyességi osztály, veszélyességi kategória, illetve valamely új figyelmeztető H-mondat feltüntetése a biztonsági adatlapban. Ellenőrizze a beszállítótól átvett adatlapot és változás esetén haladéktalanul aktualizálja a saját, magyar nyelvű biztonsági adatlapjait. A biztonsági adatlappal összhangban a címke aktualizálása is szükséges lehet!

Gyakorlati megfontolásból, tanácsos lehet proaktív módon érdeklődni a beszállítónál, hogy érinti-e a termékkörüket a jogszabályváltozás, illetve, hogy mikorra végzik el a szükséges módosításokat.

A P-mondatok változása kapcsán fontos felhívnunk a figyelmet arra a tényre, hogy a megfelelő óvintézkedésre vonatkozó mondat kiválasztásánál adott esetben figyelembe kell venni a felhasználási körülményeket is (Pl.: a P280-as mondat kiegészítésekor).

A rendelet értelmezésével kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését az oldal alján található űrlap segítségével.

A rendelet teljes szövegének letöltése

PCN-BEJELENTÉS

Pótolják hiányzó OSZIR bejelentéseiket!

A lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra értékesített termékekkel kapcsolatos termékinformációk (és az UFI kód) bejelentésének (PCN bejelentés) határideje 2021.  január 1.

Sajnos a bejelentéshez szükséges online felületen keresztül még nem tehető meg a bejelentés, de információink szerint november végén már jó eséllyel tesztelhetjük, illetve használhatjuk a rendszert.

Ügyfeleinket azonnal tájékoztatni fogjuk, amint a rendszer használható lesz!

Fontos!

Javasoljuk minden partnerünknek, hogy még a határidő lejárta előtt ellenőrizzék OSZIR bejelentéseiket és az esetleges hiányokat pótolják! Érvényes bejelentéssel rendelkező (már forgalomban lévő) vegyi termékek esetén a határidő 2025. január 1.!

A bejelentéshez minden esetben a legfrissebb, aktuális biztonsági adatlapot használják!

REACH

Változott az SVHC anyagok listája

Négy új anyag került fel a különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistájára.

  • Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin  (EK-szám: 245-152-0; CAS-szám: 22673-19-4)
  • butyl 4-hydroxybenzoate (EK-szám: 202-318-7; CAS-szám: 94-26-8)
  • 2-methylimidazole (EK-szám: 211-765-7; CAS-szám: 693-98-1)
  • 1-vinylimidazole (EK-szám: 214-012-0; CAS-szám: 1072-63-5)

A teljes jelöltlista itt tekinthető meg: Jelöltlista (Candidate List) SVHC anyagokhoz

Jogszabályváltozás-figyelő

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

A rendelet a biztonsági adatlap formai előírásaira vonatkozóan a korábbi változathoz képest több eltérést tartalmaz, amely fordítási pontatlanságra vezethető vissza. A hatóság kezdeményezte a rendelet magyar nyelvű verziójának helyesbítését.

 

 

A Bizottság (EU) 2020/1036 végrehajtási határozata (2020. július 15.)

egyes, biocid termékekben használt hatóanyagok jóváhagyásának az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megtagadásáról

Rövid összefoglaló:

A rendelet mellékletében szereplő 27 hatóanyag-/terméktípus-kombinációk, beleértve azok nanoanyag-formáit, az ott feltüntetett terméktípusok tekintetében nem hagyhatók jóvá.

A Kormány 369/2020. (VII. 28.) Korm. rendelete

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1149 RENDELETE (2020. augusztus 3.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a diizocianátok tekintetében történő módosításáról

Rövid összefoglaló:

A rendelet értelmében a korlátozás figyelembe vétele szükséges a Diizocianátok (O = C=NR-N = C=O, ahol az R nem meghatározott hosszúságú alifás vagy aromás szénhidrogén egység) nevű anyag vagy az anyagot tartalmazó keverékek felhasználása és forgalmazása esetén a rendeletben meghatározott időponttól.

A Bizottság (EU) 2020/1182 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. május 19.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete 3. részének a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

Rövid összefoglaló:

37 anyag került fel a CLP listára, illetve számos bejegyzés megváltozott.

A rendeletben szereplő anyagokra vonatkozó veszélyességi besorolásokat 2022. március 1-jétől kell alkalmazni.

Intézkedés:

Ellenőrizni kell, hogy az Önök által használt veszélyes anyagok/keverékek tartalmazzák-e a rendeletben feltüntetett anyago(ka)t. Ha igen, akkor a rendelet által megadott veszélyességi besorolásnak megfelelően módosítani, aktualizálni kell a biztonsági adatlapokat és/vagy a termékek címkéjét a megadott határidő figyelembevételével.

A Kormány 418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete

az egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Rövid összefoglaló:

A jogszabály az alábbi rendeletek módosításait tartalmazza: 

  • A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása
  • biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

További kémiai biztonsággal kapcsolatos jogszabályok 

 

Jogszabályváltozás-figyelő az Unió főbb nyelvein

EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK

 

Szakmai kérdés a hírlevél tartalmával kapcsolatban

 

Feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre a legfrissebb kémiai biztonsággal kapcsolatos információkért.

 

Hírlevél archívum:

2019/3. szám 2019/4. szám 2020/1. szám 2020/2. szám

Ajánlott szolgáltatásaink