ToxInfo hírlevél

2019/3. szám

– 2019. október –

ToxInfo – ToxInfo hírlevél

Aktuális

 

Első ToxInfo ügyféltalálkozó képekben

 

Köszönjük minden kedves ügyfelünknek, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel az ügyféltalálkozónkon!

 

Képek megtekintése

 

Szakmai

 

UFI / PCN-bejelentés

Határidő változás

Döntés született az ECHA által korábban meghirdetett, a CLP VIII. mellékletére vonatkozó nyilvános konzultáció kapcsán.

A CARACAL (a CLP-vel foglalkozó szakértői csoport) egyhangúan egyetértett az Európai Bizottság által tett módosítási javaslatokkal. Jelenleg folyamatban van az erre vonatozó felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadása, amellyel – többek között – elhalasztják a lakossági felhasználásra szánt keverékek méregközpontok felé történő harmonizált bejelentésének (PCN-bejelentés) határidejét 2020. január 1-ről 2021. január 1-re.

Szakmai cikk a PCN-bejelentéssel kapcsolatos tudnivalókról

Frissítettük a PCN bejelentési kötelezettséggel és az ehhez kapcsolódó általános tudnivalókról szóló szakmai cikkünket az oldalunkon.

UFI

PCN-bejelentés

Jogszabályváltozás-figyelő

 

156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2019/112

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/957 RENDELETE (2019. június 11.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- tridekafluoroktil)-szilántriol és a TDFA-k tekintetében történő módosításáról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/983 IRÁNYELVE (2019. június 5.)

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1021 RENDELETE (2019. június 20.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás)

 

4 új anyaggal bővült a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) engedélyezésének jelöltlistája (2019.07.16.)

(közzététel a REACH rendelet 59. cikke (10) bekezdésével összhangban)

 

A Kormány 184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Ez a rendelet a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes nem közúti, szakmai használatra szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/178 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny 2019. évi 130. szám

További jogszabályok

Feliratkozás hírlevélre: