Címke: REACH tudástár

REACH egyedüli képviselő

Az egyedüli képviselő szerepe, feladatai a REACH regisztráció folyamatában. Egyedüli képviselő kinevezésének szabályai. Egyedüli képviselők feladatai.

Gyártók, importálók REACH kötelezettségei

Gyártók, importálók REACH kötelezettségei anyagok, keverékek gyártása, importja esetén. REACH teendők árucikk import esetén.

Továbbfelhasználó REACH kommunikációs kötelezettségei

Továbbfelhasználók alapvető feladatai a REACH kommunikációban.

Árucikkekre vonatkozó REACH előírások

Az árucikkekre vonatkozó legfontosabb REACH előírások bemutatása (SVHC anyagokkal kapcsolatos információadási kötelezettség, regisztráció).

Forgalmazók REACH kommunikációs kötelezettségei

A forgalmazók REACH információtovábbítási kötelezettségei a szállítói láncban.

Mentességet élvező és speciális regisztrációjú anyagok, terméktípusok

Mentességet élvező és speciális regisztrációjú anyagok, terméktípusok REACH kötelezettségei. Polimerek, hulladékok, intermedierek, árucikkek, stb.

REACH regisztrációs határidők

REACH regisztrációs határidők a gyártott, importált anyagok mennyiségének megfelelően.

Expozíciós forgatókönyv ellenőrzése és végrehajtása

Továbbfelhasználók feladatai az expozíciós forgatókönyv ellenőrzésével és az abban foglaltak végrehajtásával kapcsolatban.

Azonosított felhasználás

Az azonosított felhasználásra vonatkozó információk értelmezése a biztonsági adatlapban. Teendők azonosított felhasználás hiányában.

Továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés

Hasznos információk továbbfelhasználóknak a kémiai biztonsági értékelésről.

SVHC anyagok engedélyezése

Az SVHC anyagok engedélyezése,  az SVHC anyagok felhasználhatóságával kapcsolatos szabályok és az engedélyek jogosultjainak kötelezettségei

Jelöltlista Candidate List

Hasznos háttér-információk a jelöltlistán szereplő SVHC anyagokkal kapcsolatos teendőkről.

REACH tudástár

A REACH tudástárban a szállítói lánc valamennyi tagjára vonatkozó REACH előírás betartásához, értelmezéséhez szükséges hasznos információ megtalálható.