Címke: biztonsági adatlap tudástár

PCN-bejelentés

Biztonsági adatlap tudástár – PCN-bejelentés PCN bejelentési kötelezettség A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete alapján meghatározott bejelentő (importőr, keverék előállító továbbfelhasználó) a kijelölt tagállami szervek felé (általában toxikológiai központok) az alábbi általános kritériumoknak megfelelően teszi meg a bejelentést: minden tagállamban be kell jelenteni, ahol a keveréket forgalomba hozzák a bejelentést az adott tagállam hivatalos nyelvén…

Egyedi formulaazonosító. Az UFI alkalmazása és a keverékek címkézése

Biztonsági adatlap tudástár – Egyedi formulaazonosító Az egyedi formulaazonosító (UFI) – unique formula identifier – a veszélyes keverékek címkéjén feltüntetendő 16 karakterből álló kódsor. Az UFI lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén a toxikológiai központok információt szolgáltathassanak a veszélyes keverékekről. Az UFI-kóddal kapcsolatos előírások 2020-tól kezdődően fokozatosan (a felhasználás típusának függvényében) az…

A CLP rendelet hatása a biztonsági adatlapokra

Áttekintés a keverékek biztonsági adatlapjainak formai és tartalmi változásairól a 2017. június 1.-től kötelezően alkalmazandó CLP-rendelet életbelépésig.

CLP címkézés a gyakorlatban

Hasznos háttéranyag a CLP-rendelet szerinti címkézési kötelezettség gyakorlati megvalósításához.

Biztonsági adatlap rendelkezésre bocsátásának szabályai

Mikor kötelező, mikor nem kötelező biztonsági adatlapot a vevő rendelkezésére bocsátani?

A biztonsági adatlap készítő szoftverekről

A biztonsági adatlap készítő, fordító szoftverek előnyeit és hátrányait bemutató cikkünk.

Biztonsági adatlap készítésének, fordításának munkafolyamata

Cégünk által a biztonsági adatlap fordítása során alkalmazott munkafolyamatának ismertetése.

Hasznos információk továbbfelhasználóknak a biztonsági adatlapról

Hasznos háttér-információk továbbfelhasználóknak a biztonsági adatlapokkal kapcsolatos teendőkről.

R-mondatok és S-mondatok

R- és S-mondatok teljes listája.

Veszélyszimbólumok

Veszélyszimbólumok gyűjteménye (2017. június 1.-től nem alkalmazható).

Biztonsági adatlap fogalma

A biztonsági adatlap pontos jogszabályi, illetve tágabb összefüggésekben meghatározott fogalma.

Biztonsági adatlapok érvényességi ideje

Mennyi a biztonsági adatlap érvényességi ideje? Mikor kell a biztonsági adatlapot aktualizálni?

A magyar nyelvű biztonsági adatlapról

A REACH értelmében a beszállítónak kell a magyar nyelvű biztonsági adatlapot biztosítania a forgalmazó részére, vagy a magyarországi forgalmazónak kell lefordíttatnia a biztonsági adatlapot?

A biztonsági adatlap címkézési elemei

A biztonsági adatlapban az 1272/2008/EK, 2015/830 rendeletek alapján feltüntetendő címkézési elemek.

Biztonsági adatlap tartalmi és formai elemei

A biztonsági adatlap tartalmi és formai elemeit aktuálisan a 2015/830 rendelet szabályozza. Az adatlap 16 szakaszának és alpontjainak felsorolása, amelynek alapján könnyen ellenőrizhető az átvett biztonsági adatlap megfelelősége. Letölthető minta biztonsági adatlap.

P-mondatok

A CLP rendelet szerint alkalmazandó óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes listája.

H-mondatok

A CLP rendelet szerint alkalmazandó figyelmeztető mondatok (H-mondatok) teljes listája.

Veszélypiktogram

A CLP rendelet szerinti veszélypiktogramok.

Hasznos háttéranyagok és segédletek a biztonsági adatlapokhoz

Hasznos háttéranyagok, segédletek gyűjteménye a biztonsági adatlapok értelmezéséhez, készítéséhez.