Címke: biztonsági adatlap tudástár

Rövidítések, mozaikszavak a biztonsági adatlapokban

ToxInfo – Biztonsági adatlap tudástár – Rövidítések, mozaikszavak a biztonsági adatlapokban   A biztonsági adatlap 16. szakaszában (Egyéb információk) fel kell tüntetni a biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázatát, illetve azok feloldását.   A leggyakoribb rövidítések, mozaikszavak a biztonsági adatlapokban   ADN: Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai…

A CLP rendelet hatása a biztonsági adatlapokra

Áttekintés a keverékek biztonsági adatlapjainak formai és tartalmi változásairól a 2017. június 1.-től kötelezően alkalmazandó CLP-rendelet életbelépésig.

CLP címkézés a gyakorlatban

Hasznos háttéranyag a CLP-rendelet szerinti címkézési kötelezettség gyakorlati megvalósításához.

Biztonsági adatlap rendelkezésre bocsátásának szabályai

Mikor kötelező, mikor nem kötelező biztonsági adatlapot a vevő rendelkezésére bocsátani?

A biztonsági adatlap készítő szoftverekről

A biztonsági adatlap készítő, fordító szoftverek előnyeit és hátrányait bemutató cikkünk.

Biztonsági adatlap készítésének, fordításának munkafolyamata

Cégünk által a biztonsági adatlap fordítása során alkalmazott munkafolyamatának ismertetése.

Hasznos információk továbbfelhasználóknak a biztonsági adatlapról

Hasznos háttér-információk továbbfelhasználóknak a biztonsági adatlapokkal kapcsolatos teendőkről.

R-mondatok és S-mondatok

R- és S-mondatok teljes listája.

Veszélyszimbólumok

Veszélyszimbólumok gyűjteménye (2017. június 1.-től nem alkalmazható).

Biztonsági adatlap fogalma

A biztonsági adatlap pontos jogszabályi, illetve tágabb összefüggésekben meghatározott fogalma.

Biztonsági adatlapok érvényességi ideje

Mennyi a biztonsági adatlap érvényességi ideje? Mikor kell a biztonsági adatlapot aktualizálni?

A magyar nyelvű biztonsági adatlapról

A REACH értelmében a beszállítónak kell a magyar nyelvű biztonsági adatlapot biztosítania a forgalmazó részére, vagy a magyarországi forgalmazónak kell lefordíttatnia a biztonsági adatlapot?

A biztonsági adatlap címkézési elemei

A biztonsági adatlapban az 1272/2008/EK, 2015/830 rendeletek alapján feltüntetendő címkézési elemek.

Biztonsági adatlap tartalmi és formai elemei

A biztonsági adatlap tartalmi és formai elemeit aktuálisan a 2015/830 rendelet szabályozza. Az adatlap 16 szakaszának és alpontjainak felsorolása, amelynek alapján könnyen ellenőrizhető az átvett biztonsági adatlap megfelelősége. Letölthető minta biztonsági adatlap.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

A CLP rendelet szerint alkalmazandó óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes listája.

Figyelmeztető H-mondatok

A CLP rendelet szerint alkalmazandó figyelmeztető mondatok (H-mondatok) teljes listája.

Veszélypiktogram

A CLP rendelet szerinti veszélypiktogramok.

Hasznos háttéranyagok és segédletek a biztonsági adatlapokhoz

Hasznos háttéranyagok, segédletek gyűjteménye a biztonsági adatlapok értelmezéséhez, készítéséhez.